แบบฟอร์มสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก

(โปรดอ่านข้อความนี้ก่อนให้ข้อมูลใด ๆ)

– โปรดกรอกไอดีอินสตาแกรม (@●●●●) ของบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก
– โปรดกรอกเฉพาะชื่อจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้ชื่อเล่นได้
– หากข้อมูลที่คุณให้มาไม่สมบูรณ์ จะเป็นเรื่องยากในการระบุตัวตนของคุณในช่วงถ่ายภาพ และจะถือว่าสิทธิของคุณเป็นโมฆะ
(โปรดรับทราบว่าเราจะไม่ติดต่อคุณในกรณีนี้)

  จำเป็น

  *โปรดกรอกไอดีของบัญชีให้ถูกต้อง
  จำเป็น
  จำเป็น
  *ไม่สามารถใช้ชื่อเล่นได้
  จำเป็น

  การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับมาจากลูกค้าจะถูกใช้โดย Niantic, Inc. เพื่อตรวจสอบและยืนยันการเข้าร่วมแคมเปญนี้

  ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชัน

  จำเป็น

  โปรดดูเพิ่มเติมที่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลวิธีจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

  จำเป็น